Όροι Χρήσης

Το MyEnglishGuru. είναι μία ιστοσελίδα ειδικά για τους καθηγητές αγγλικής γλώσσας και οποιονδήποτε άλλο δραστηριοποιείται στον τομέα της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Προϋπόθεση που θα πρέπει να πληρείται είναι η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας ή επικείμενη απόκτηση αυτού (φοιτητές αγγλικής γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος) ή κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (ECPE, CPE, C2).

Οι ακόλουθοι όροι και συνθήκες διέπουν ολόκληρη την ιστοσελίδα του MyEnglishGuru. καθώς και όλο το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από το MyEnglishGuru. Η ιστοσελίδα προσφέρεται με προϋπόθεση την αποδοχή εκ μέρους σας, χωρίς τροποποίηση, όλων των όρων και συνθηκών που περιέχονται εδώ και όλων των υπόλοιπων κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών που μπορεί να δημοσιευτούν κατά καιρούς σε αυτήν την ιστοσελίδα από το MyEnglishGuru. (με μία λέξη, η "Συμφωνία").

Παρακαλούμε, διαβάστε αυτήν τη Συμφωνία προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κομμάτι της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις συνθήκες αυτής της Συμφωνίας. Αν δε συμφωνείτε με όλους τους όρους και της συνθήκες αυτής της Συμφωνίας, τότε δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της.

 

1. Ο λογαριασμός σας στο MyEnglishGuru.

Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας, και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν το λογαριασμό. Θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το MyEnglishGuru. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη, εκ μέρους σας, χρήση του λογιαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας έρθει εν γνώσει σας. Το MyEnglishGuru. δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε δική σας παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας οποιουδήποτε είδους επέλθει ως αποτέλεσμα τέτοιων ενεργειών ή παραλείψεων.

 

2. Ευθύνη των Συμμετεχόντων.

Αν καταχωρείτε υλικό στην ιστοσελίδα, καταχωρείτε συνδέσμους στην ιστοσελίδα, ή με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργείτε (ή επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να δημιουργεί) υλικό διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, "Περιεχόμενο"), είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το Περιεχόμενο, και οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αυτό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν το Περιεχόμενο αποτελείται από κείμενο, γραφικά, ή αρχείο ήχου. Κάνοντας αυτό το Περιεχόμενο διαθέσιμο, εγγυάστε ότι:

α) η μεταφόρτωση, η αντιγραφή και η χρήση του Περιεχομένου δεν θα καταπατά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων, των πατεντών, του εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου, β) έχετε πλήρως συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άδεια τρίτου σχετικά με το Περιεχόμενο, και έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταβιβάσετε στον τελικό χρήστη με επιτυχία όλους τους απαραίτητους όρους, γ) το Περιεχόμενο δεν περιέχει ή εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό, δούρειους ίππους ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο, δ) το Περιεχόμενο δεν περιέχει ανεπιθύμητα μηνύματα, δεν δημιουργείται αυτόματα και τυχαία από μηχανή, και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο διαφημιστικό περιεχόμενο σχεδιασμένο ώστε να προσελκύει κίνηση σε ιστοσελίδες τρίτων ή να ενισύει την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης ιστοσελίδων τρίτων, ή να προωθεί παράνομες πράξεις (όπως το phishing) ή να παραπλανεί τους αποδέκτες ως προς την πηγή του υλικού (όπως το spoofing), ε) το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό, δεν περιέχει απειλές ή δεν υποκινεί βία εναντίον ατόμων ή οντοτήτων, και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου, στ) ο λογαριασμός σας δεν έχει όνομα με τρόπο που να παραπλανά τους χρήστες ότι είστε ένα άλλο πρόσωπο ή εταιρία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή το όνομα του λογαριασμού σας δεν είναι το όνομα ενός ατόμου άλλου εκτός από εσάς ή της εταιρίας που έχετε.

Με την, εκ μέρους σας, υποβολή Περιεχομένου στο MyEnglishGuru. για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, χορηγείτε στο MyEnglishGuru. παγκόσμια, ατελή, και μη αποκλειστική άδεια για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευση του περιεχομένου με σκοπό, αποκλειστικά, την εμφάνιση, τη διανομή και την προώθηση του περιεχομένου σας. Το περιεχόμενο που σχετίζεται με τα μαθήματα, δημοσιεύεται κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Εάν διαγράψετε περιεχόμενο, το MyEnglishGuru. θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να το αφαιρέσει από την ιστοσελίδα, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι, εξαιτίας πιθανών αντιγράφων cache ή αναφορών στο περιεχόμενο, αυτό μπορεί να μην είναι άμεσα δυνατό.

Χωρίς να περιορίζεται καμία από αυτές τις δηλώσεις ή τις εγγυήσεις, το MyEnglishGuru. έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), και με βάση τη διακριτική ευχέρεια του MyEnglishGuru., (i) να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την εύλογη κρίση του MyEnglishGuru., παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική του MyEnglishGuru. ή είναι, με οποιονδήποτε τρόπο, επιβλαβές ή απαράδεκτο, ή (ii) να καταγγείλει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο, κατά την κρίση του MyEnglishGuru. Το MyEnglishGuru. δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχει επιστροφή κανενός ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.

 

3. Ευθύνη των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Το MyEnglishGuru. δεν έχει ελέγξει, και δε μπορεί να ελέγξει, όλο το υλικό που δημοσιεύτηκε και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα, και, συνεπώς, δε μπορεί να είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα του εν λόγω υλικού. Με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, το MyEnglishGuru. δεν εκπροσωπεί ούτε συνεπάγεται ότι συμφωνεί με το υλικό που δημοσιεύτηκε εκεί, ή ότι πιστεύει ότι το εν λόγω υλικό είναι ακριβές, χρήσιμο ή μη επιβλαβές. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων, όπως είναι απαραίτητο, για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα συστήματα του υπολογιστή σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο, ή άλλως αποδοκιμαστέο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη, και άλλα λάθη. Η ιστοσελίδα μπορεί, επίσης, να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας, ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, ή η λήψη, η αντιγραφή ή η χρήση του υλικού να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, διατυπωμένους ή μη. Το MyEnglishGuru. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, ή από οποιαδήποτε μεταφόρτωση από τους επισκέπτες του περιεχομένου που αναρτάται εκεί.

 

4. Περιεχόμενο Δημοσιευμένο σε Άλλες ιστοσελίδες.

Δεν έχουμε ελέγξει, και δε μπορούμε να ελέγξουμε, όλο το υλικό που διατίθεται μέσω των δικτυακών τόπων και σελίδων στις οποίες συνδέεται το MyEnglishGuru., καθώς και όσων συνδέονται στο MyEnglishGuru. Το MyEnglishGuru. δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και τις σελίδες και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Με τη σύνδεση σε μια ιστοσελίδα που δεν ανήκει στο MyEnglishGuru., το MyEnglishGuru. δεν εκπροσωπεί ούτε συνεπάγεται ότι συμφωνεί με τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων, όπως είναι απαραίτητο, για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα συστήματα του υπολογιστή σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Το MyEnglishGuru. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από τη χρήση των δικτυακών τόπων και σελίδων που δεν ανήκουν στο MyEnglishGuru.

 

5. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και Πολιτικής DMCA.

Όπως το MyEnglishGuru. ζητά από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, έτσι σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι υλικό που βρίσκεται σε ή συνδέεται με το MyEnglishGuru. παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ενθαρρύνουμε να το γνωστοποιήσετε στο MyEnglishGuru. Το MyEnglishGuru. θα απαντήσει σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις, όπως απαιτείται ή ενδείκνυται, με την αφαίρεση του παράνομου υλικού ή την απενεργοποίηση όλων των συνδέσμων προς το παράνομο υλικό. Στην περίπτωση ενός επισκέπτη που μπορεί να παραβιάζει ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του MyEnglishGuru. ή άλλων κατ 'επανάληψη, το MyEnglishGuru. μπορεί, κατά την κρίση του, να τερματίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Στην περίπτωση τέτοιου τερματισμού, το MyEnglishGuru. δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχει την επιστροφή κανενός ποσού που έχει καταβληθεί προηγουμένως στο MyEnglishGuru.

 

6. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Η παρούσα Συμφωνία δε μεταφέρει από το MyEnglishGuru. σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία του MyEnglishGuru. ή τρίτων και όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το όφελος της εν λόγω περιουσίας θα παραμείνει (όπως μεταξύ των μερών) μόνο στο MyEnglishGuru. Τα MyEnglishGuru., MyEnglishGuru.gr, το λογότυπο MyEnglishGuru.gr, και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το MyEnglishGuru.gr ή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα του MyEnglishGuru. ή δικαιοπαρόχων του MyEnglishGuru. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την ιστοσελίδα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα τρίτων. Η χρήση της ιστοσελίδας δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια για την αναπαραγωγή ή άλλη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος του MyEnglishGuru. ή τρίτων.

 

7. Αλλαγές.

Το MyEnglishGuru. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τη Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών. Το MyEnglishGuru. μπορεί, επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και χαρακτηριστικά μέσω της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, της προσφοράς νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 

8. Τερματισμός.

Το MyEnglishGuru. μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, με άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία ή το λογαριασμό σας στο MyEnglishGuru. (αν έχετε), μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Παρά τα ανωτέρω, εάν έχετε ένα λογαριασμό Pro, τέτοιος λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί μόνο από το MyEnglishGuru. εάν παραβιάσετε σημαντικά την παρούσα Συμφωνία και αδυνατήσετε να επανορθώσετε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση του MyEnglishGuru. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το MyEnglishGuru. μπορεί να τερματίσει την ιστοσελίδα αμέσως ως μέρος ενός γενικού τερματισμού της υπηρεσία μας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους, θα πρέπει να επιβιώσουν του τερματισμού θα ισχύουν και μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των αποποιήσεων εγγύησης, τη αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

 

9. Αποποίηση εγγυήσεων.

Η ιστοσελίδα παρέχεται "ως έχει". Το MyEnglishGuru. και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί του αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε το MyEnglishGuru. ούτε οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί του, εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς λάθη ή ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι συνεχής ή χωρίς διακοπή. Κατανοείτε ότι αποκτάτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας με δική σας κρίση και ευθύνη.

 

10. Περιορισμός Ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση δε θα είναι το MyEnglishGuru., ή οι προμηθευτές του ή οι δικαιοπαρόχοί του, υπεύθυνοι σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας στο πλαίσιο κάθε σύμβασης, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλων νομικών θεωριών για: (i) οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές, (ii) το κόστος των προμηθειών ή της υποκατάστασης προϊόντων ή υπηρεσιών, (iii) για τη διακοπή της χρήσης ή την απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων, ή (iv) για τα ποσά που υπερβαίνουν τα τέλη που καταβάλλονται από εσάς στο MyEnglishGuru. βάσει της παρούσας Συμφωνίας κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την αιτία της αγωγής. Το MyEnglishGuru. δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή καθυστέρηση οφείλεται σε θέματα πέραν του εύλογου ελέγχου τους. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

11. Γενική Εκπροσώπηση και Εγγύηση.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι απόλυτα σύμφωνη με την Πολιτική Απορρήτου του MyEnglishGuru., με την παρούσα Συμφωνία και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε τοπικών νόμων ή κανονισμών της χώρας, κράτος, πόλης, σας ή άλλο κυβερνητικό τομέα, σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση και αποδοχή περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ισχύοντων νόμων σχετικά με την μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη χώρα στην οποία διαμένετε) και (ii) η χρήση της ιστοσελίδας δεν θα παραβιάζει ή ιδιοποιείται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

 

12. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε το MyEnglishGuru., τους εργολάβους του και τους δικαιοπαρόχους του, καθώς και τους αντίστοιχους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές τους από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, και περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική Συμφωνία μεταξύ του MyEnglishGuru. και εσάς σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη τροπολογία υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του MyEnglishGuru., είτε με τη δημοσίευση από το MyEnglishGuru. μίας αναθεωρημένης έκδοσης. Η επικρατούσα πλευρά σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας θα δικαιούται τα έξοδα και τις δικηγορικές αμοιβές. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας καταστεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, αυτό το τμήμα θα θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει την αρχική πρόθεση της πλευράς, και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας Συμφωνίας ή οποιαδήποτε παραβίαση αυτών, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δε σημαίνει και άρση αυτού του όρου ή της προϋπόθεσης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης παράβασης της οδηγίας αυτής. Μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε κάθε μέρος που συναινεί για, και συμφωνεί να δεσμεύεται από, τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Το MyEnglishGuru. μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς καμία προϋπόθεση. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θα τεθεί σε ισχύ προς όφελος των μερών, των διάδοχων τους και των επιτρεπόμενων εκδοχέων.