Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Στο MyEnglishGuru. έχουμε μερικές βασικές αρχές:

α) Δε σας ζητάμε προσωπικές πληροφορίες εκτός και αν πραγματικά τις χρειαζόμαστε. (Άλλωστε, και σε εμάς προσωπικά, δεν αρέσουν οι υπηρεσίες που ζητάνε στοιχεία, όπως το εισόδημά σας, χωρίς προφανή αιτία.)

β) Δε μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με κανέναν παρά μόνο σε περιπτώσεις συμμόρφωσης στο νόμο, ανάπτυξης των προϊόντων μας, ή προστασίας των δικαιωμάτων μας.

γ) Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες στους διακομιστές μας εκτός και αν αυτό απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία μίας εκ των υπηρεσιών μας.

δ) Στοχεύουμε στον, όσο το δυνατόν, καλύτερο έλεγχο, από την πλευρά σας, αναφορικά με το περιεχόμενό σας που θα είναι ορατό στο κοινό, με το περιεχόμενό σας που θα διατηρείται απόρρητο, και με το περιεχόμενό σας που θα διαγράφεται μόνιμα.

Παρακάτω ακολουθεί η πολιτική απορρήτου μας η οποία ενσωματώνει αυτούς τους στόχους.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή την τροποποίηση και διόρθωση αυτών, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Είναι πολιτική του MyEnglishGuru. να σέβεται το απόρρητό σας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία συλλέξουμε κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

 

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, το MyEnglishGuru. συλλέγει πληροφορίες μη-προσωπικής ταυτοποίησης του είδους που οι περιηγητές διαδικτύου και οι διακομιστές συνήθως διαθέτουν, όπως ο τύπος περιηγητή, η γλώσσα, η ιστοσελίδα αναφοράς, και η ημερομηνία και ώρα επίσκεψης κάθε επισκέπτη. Ο σκοπός συλλογής αυτών των πληροφοριών μη-προσωπικής ταυτοποίησης από το MyEnglishGuru. έγκειται στην καλύτερη κατανόηση τού πως οι επισκέπτες του MyEnglishGuru. χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του. Κατά καιρούς, το MyEnglishGuru. μπορεί να δημοσιεύσει συγκεντρωτικές πληροφορίες μη-προσωπικής ταυτοποίησης, π.χ., δημοσιεύοντας μία αναφορά για τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας του.

Το MyEnglishGuru., επίσης, συλλέγει ενδεχόμενες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης όπως τις διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) των συνδεδεμένων χρηστών και των χρηστών που σχολιάζουν στο MyEnglishGuru. Το MyEnglishGuru. γνωστοποιεί διευθύνσεις IP συνδεδεμένων χρηστών και σχολιαστών μόνο κάτω από τις ίδιες συνθήκες για τις οποίες χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, με τη διαφορά ότι οι διευθύνσεις IP των σχολιαστών είναι ορατές και γνωστοποιούνται στους διαχειριστές της ιστοσελίδας όπου έγινε το σχόλιο.

 

Συλλογή Πληροφοριών Προσωπικής Ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες της ιστοσελίδας του MyEnglishGuru. επιλέγουν να αλληλεπιδράσουν με το MyEnglishGuru. με τρόπο που απαιτεί τη συλλογή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης εκ μέρους του MyEnglishGuru. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει το MyEnglishGuru. εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στο MyEnglishGuru. να δώσουν ένα όνομα χρήστη και μία διεύθυνση email. Σε εκείνους που επιδίδονται σε συναλλαγές με το MyEnglishGuru. – αναβαθμίζοντας σε λογαριασμό Pro, για παράδειγμα – ζητείται να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ως απαραίτητες εκείνες τις πληροφορίες προσωπικής και οικονομικής φύσης που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αυτών των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, το MyEnglishGuru. συλλέγει τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το MyEnglishGuru. Το MyEnglishGuru. δεν γνωστοποιεί πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός όπως περιγράφεται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι αυτό μπορεί να τους εμποδίσει από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της ιστοσελίδας.

 

Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία

Το MyEnglishGuru. μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα του. Το MyEnglishGuru. μπορεί να εμφανίσει αυτές τις πληροφορίες δημόσια ή να τις παρέχει σε άλλους. Ωστόσο, το MyEnglishGuru. δεν γνωστοποιεί πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

Προστασία Συγκεκριμένων Πληροφοριών Προσωπικής Ταυτοποίησης

Το MyEnglishGuru. γνωστοποιεί δυνητικές πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους, εργολάβους και θυγατρικούς οργανισμούς οι οποίοι (i) χρειάζεται να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την επεξεργασία τους για λογαριασμό του MyEnglishGuru. ή την παροχή διαθέσιμων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του MyEnglishGuru., και (ii) έχουν συμφωνήσει να μην τις γνωστοποιήσουν σε άλλους. Κάποιοι από αυτούς τους υπαλλήλους, εργολάβους και θυγατρικούς οργανισμούς μπορεί να εδρεύουν εκτός της χώρας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας του MyEnglishGuru., συναινείτε στη μεταφορά τέτοιων πληροφοριών προς αυτούς. Το MyEnglishGuru. δεν θα ενοικιάσει ή πουλήσει δυνητικές πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης σε κανέναν άλλο. Εκτός από τους υπαλλήλους, εργολάβους και θυγατρικούς οργανισμούς, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, το MyEnglishGuru. γνωστοποιεί δυνητικές πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μόνο όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν το MyEnglishGuru. πιστεύει, καλή τη πίστει, ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων του MyEnglishGuru., τρίτων ή του κοινού γενικότερα. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο MyEnglishGuru. και έχετε δώσει τη διεύθυνση email σας, το MyEnglishGuru. μπορεί περιστασιακά να σας στείλει email για να σας ενημερώσει για νέα χαρακτηριστικά, να ζητήσει τη γνώμη σας, ή να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με το MyEnglishGuru. και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του. Χρησιμοποιούμε κυρίως το blog μας για τη μετάδοση αυτού του τύπου πληροφοριών, οπότε αναμένεται η χαμηλός ρυθμός αποστολής αυτού του τύπου email. Αν μας στείλετε ένα αίτημά σας (για παράδειγμα μέσω ενός email υποστήριξης ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησής μας), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε προκειμένου να βοηθηθούμε στη διευκρίνηση ή στην απάντηση του αιτήματός σας ή να βοηθηθούμε στην υποστήριξη και άλλων χρηστών. Το MyEnglishGuru. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία ενάντια σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή των δυνητικών πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης και των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης.

 

Cookies

Το cookie είναι μια σειρά από πληροφορίες που αποθηκεύει μία ιστοσελίδα στον υπολογιστή του επισκέπτη, και τις οποίες ο περιηγητής του επισκέπτη παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε φορά που επιστρέφει ο επισκέπτης. Το MyEnglishGuru. χρησιμοποιεί cookies για να βοηθηθεί αναφορικά με την αναγνώριση και τον εντοπισμό των επισκεπτών, τη χρήση τους αναφορικά με την ιστοσελίδα του MyEnglishGuru., και τις προτιμήσεις πρόσβασης της ιστοσελίδας εκ μέρους τους. Οι επισκέπτες του MyEnglishGuru. που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τα cookies στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ρυθμίσουν τους περιηγητές τους έτσι ώστε να αρνούνται τη λήψη των cookies πριν τη χρήση της ιστοσελίδας του MyEnglishGuru., με το μειονέκτημα ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας του MyEnglishGuru. μπορεί να μη λειτουργήσουν κανονικά χωρίς τη βοήθεια των cookies.

 

Διαφημίσεις

Η πλατφόρμα του MyEnglishGuru. είναι 100% χωρίς διαφημίσεις.

 

Αλλαγές Πολιτικής Απορρήτου

Αν και οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι ήσσονος σημασίας, το MyEnglishGuru. μπορεί να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου του από καιρό σε καιρό, και κατά την απόλυτη κρίση του MyEnglishGuru. Το MyEnglishGuru. ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου του. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας μετά από οποιαδήποτε μεταβολή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα συνιστά αποδοχή, εκ μέρους σας, τέτοιων αλλαγών.